Úvod » Reklamace

Reklamace

Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.dommo.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem. 

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@dommo.cz. 

Reklamační list ke stažení.

Oznámení o závadách - reklamace musí obsahovat

jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady (pokud je to možné i fotografie) a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit fakturu za zboží, kterou obdržel spolu se zbožím, jehož vady jsou reklamovány. Následně kupující odešle zboží na adresu provozovny prodávajícího:

Michal Doležal

Komenského 158

Vysoké Mýto

56601

Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení zboží a oznámení o závadách, jaký bude  následný postup řešení reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

 
pixel

Joseph Joseph KORKMAZ LAVA Metal Luigi Bormioli Netherton Foundry Sanelli
pixel